Databáze znalostí

Resetování zařízení s Windows z Portálu společnosti Intune beze ztráty dat a nastavení

 1. Smažeme úlohy v Plánovači úloh.
  • Spustíme Plánovač úloh jako správce.
  • Přejdeme do Knihovna plánovače úloh > Microsoft > Windows > EnterpriseMgmt. A zapíšeme si název podsložky. Jde o enrollment ID a budeme ho potřebovat k vyčištění aktuálního nastavení Portálu společnosti.
  • Vymažeme všechny úlohy v dané podsložce a nakonec i samotnou enrollment ID podsložku.
 2. Odstraníme zastaralé klíče registru. Pouze ty s enrollment ID v názvu.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Enrollments\xxxxxxxxxxxxx
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Enrollments\Status\xxxxxxxxxxxxx
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\EnterpriseResourceManager\Tracked\xxxxxxxxxxxxx
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\AdmxInstalled\xxxxxxxxxxxxx
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\Providers\xxxxxxxxxxxxx
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Provisioning\OMADM\Accounts\xxxxxxxxxxxxx
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Provisioning\OMADM\Logger\xxxxxxxxxxxxx
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Provisioning\OMADM\Sessions\xxxxxxxxxxxxx
 3. Odstraníme Intune enrollment certifikát.
  • Vyhledáme a spustíme jako administrátor certlm.msc "Microsoft management console".
  • Přejdeme do Osobní > Certifikáty a odstraníme certifikát s názvem "Microsoft Intune MDM Device CA" nebo "SC_Online_Issuing".
 4. Restartujeme enrollment proces.
  • Příkaz pro restart musíme zadat jako systém.
  • Stáhneme si nástroj PSexec.
  • Složku PSTools uložíme přímo na C:\ a pomocí příkazové řádky ve složce spustíme příkaz jako správce
  • V nově otevřené příkazové řádce zadáme
  • Pomocí certlm.msc zkontrolujeme, že se znovu vytvořil certifikát.
 • Změneno dne .

Copyright © 2022 IT Služby.
Pro skvělé klienty vyrobil Petr Sůkal. Člen asociace auditu a kontroly informačních systémů.