Skip to main content

Databáze znalostí

Restart Unifi pomocí SSH

Přihlásíme se pomocí SSH do UDM / UDM-Pro. Spustíme PowerShell, zkopírujeme a doplníme o IP adresu:

Po vyzvání zadáme heslo a pokračujeme příkazem:

A příkazem:

Provedení následujícího příkazu může trvat i několik minut.

Opětovný start může taky chvíli trvat.

  • Změneno dne .

Copyright © 2007-2024 IT Služby.
Pro skvělé klienty vyrobil Petr Sůkal. Člen asociace auditu a kontroly informačních systémů. 


*Telefonní čísla zde uvedená slouží pouze pro klienty. V žádném případě neslouží k účelům marketingu.